51. Gaetano Longo


A volte ho nostalgia / A vegades tinc nostàlgia

Versions catalanes d'Albert Lázaro-Tinaut
Versioni catalane di Albert Lázaro-Tinaut

Gaetano Longo va néixer a Trieste (Itàlia) l’any 1964. Ha estat reporter de guerra a l’Amèrica Llatina i a Iugoslàvia. És fundador i director artístic del Premi Internacional Trieste-Poesia i vicepresident de l’Acadèmia Mihai Eminescu de Craiova (Romania). Des de l’any 2002 és Cònsol Honorari de Colòmbia a la regió italiana de Friül-Venècia Júlia. Autor de dotze poemaris y tres novel·les, ha tingut cura de més de setanta antologies. Els seus poemes, traduïts a disset llengües, han estat publicats en forma de llibre i també en revistes i antologies. La seva obra ha estat guardonada amb importants premis, tant nacionals com internacionals.

Gaetano Longo nació en Trieste (Italia) en 1964. Fue reportero de guerra en América Latina y Yugoslavia. Es fundador y director artístico del Premio Internacional Trieste-Poesia y vicepresidente de la Academia Mihai Eminescu de Craiova (Rumanía). Desde el año 2002 es Cónsul Honorario de Colombia en la región italiana de Friuli-Venecia Julia. Autor de doce poemarios y tres novelas, ha editado más de setenta antologías. Sus poemas, traducidos a diecisiete lenguas, se han publicado en forma de libro y también en revistas y antologías. Su obra ha sido galardonada con importantes premios, tanto nacionales como internacionales.

Gaetano Longo è nato a Trieste (Italia) nel 1964.Ha lavorato come giornalista di guerra in America Latina e nella ex Yugoslavia. E’ l’ideatore e il direttore artistico del Premio Internazionale Trieste-Poesia ed è vice-presidente dell’Accademia Mihai Eminescu di Craiova (Romania). Dal 2002 ricopre l’incarico di Console Onorario di Colombia nella regione italiana del Friuli Venezia Giulia. E’ autore di dodici raccolte poetiche e di tre romanzi, ed ha curato una settantina di antologie. Le sue poesie, tradotte in diciassette lingue, sono state pubblicate in volume, riviste e antologie. Per la sua opera ha ricevuto importanti premi nazionali e stranieri.


© de los poemas: Gaetano Longo
© de la traducción: Albert Lázaro-Tinaut