Kalenić Ramšak, Branka


Branka Kalenić Ramšak es catedrática de la Universidad de Ljubljana (Eslovenia) y doctora en literatura española e hispanoamericana. Fue profesora invitada por las universidades de Trieste, Udine, Venecia, Aquisgrán, Buenos Aires, Zagreb y Zadar. Ha publicado artículos científicos sobre literatura española e hispanoamericana tanto contemporánea como del Siglo de Oro, y sobre la recepción de la literatura española en el ámbito esloveno. También fue directora de varios proyectos científicos relacionados con la literatura española, y de otros muchos que implementaron el aprendizaje del español como lengua extranjera en el sistema escolar esloveno. Participó en dos grandes proyectos lexicográficos que dieron como resultado la publicación de los diccionarios español-esloveno y esloveno-español.


Branka Kalenić Ramšak je redna profesorica za špansko in hispanoameriško književnost na Univerzi v Ljubljani (Slovenija). Bila je vabljena profesorica univerz v Trstu, Vidmu, Benetkah, Aachnu, Buenos Airesu, Zagrebu, Zadru. Objavlja znanstvene prispevke tako s področja sodobne španske in hispanoameriške književnosti kot španske književnosti zlatega veka ter recepcije španske književnosti v slovenskem knjižnem prostoru. Vodila je tudi več znanstvenih projektov, povezanih s špansko književnostjo, ter mnogo drugih, ki so povezani z uvedbo pouka španščine v slovenski šolski sistem. Sodelovala je tudi v dveh velikih leksikografskih projektih, ki so se zaključili z nastankom dveh slovarjev – špansko-slovenskega in slovensko- španskega.