4. Zhivka Baltadzhieva


Sol / Слънце

Versiones al español de la autoraNacida en Sofía (Bulgaria) en 1947, Zhivka Baltadzhieva reside en Madrid desde 1990. Ha sido profesora de literatura en la Universidad Complutense y es autora de varios libros de poesía, escritos en búlgaro y español. Compone una poesía muy esencializada, construida a partir de elementos sencillos, pero vitales, y de la propia memoria, que se funde con el mito. Algunos críticos han encontrado en su poesía, atípica en la tradición literaria búlgara, una forma de expresión muy personal que fusiona lo hondo del Yo con el infinito, una voz lírica turbada y perturbadora donde los múltiples cambios operados en el significado de la palabra representan la metamorfosis desde su propio interior, un mundo que cambia de signo. Baltadzhieva escribe también ensayo, crítica literaria y guiones de cine documental, y ha traducido al español a algunos autores búlgaros, como Hristo Botev, Blaga Dimitrova o Antón Donchev. A su vez, ha vertido al búlgaro la mayor parte de los poemas de Federico García Lorca, así como sus Comedias imposibles. Ha colaborado en libros colectivos y publicaciones especializadas, y su labor creadora ha sido distinguida con premios nacionales e internacionales.

Роденa в София, България, през 1947 г., Живка Балтаджиева живee в Мадрид от 1990 г. насам. Преподава литература в Университета Комплутенсе и е автор на няколко книги с поезия, писани на български и испански. Поезията й е много eсенциализирана, изградена от прости, но от жизненоважно значение елементи и елементи на собствената памет, претопяващи и претворяващи мита. Според някои критици поезията й е атипична за българската литературна традиция, една персонална форма на изказа, в която дълбините на аз-а и безкрая се сливат; тревожен, разтърсващ лирически глас, който чрез непрекъснато реализиращи се промени в смисъла на думата, представя метаморфозите отвътре, изрича един свят в процес на смяна на собствения му същностен знак. Балтаджиева пише и есета, критика, сценарии, превела е на испански български автори като Христо Ботев, Блага Димитрова или Антон Дончев. От друга страна, интерпретира на родния си език голяма част от стиховете на Федерико Гарсиа Лорка и неговите “невъзможни комедии”. Сътрудничи в специализирани периодични издания, антологии, монографии и творчеството й е отличено с национални и международни награди.

© de los poemas y las traducciones: Zhivka Baltadzhieva