2. Athanase Vantchev de Thracy
Llavors de llum / Graines de lumière

Versions catalanes d'Albert Lázaro-Tinaut


Nascut a Khaskovo (Bulgària) el 3 de gener de 1940, Athanase Vantchev de Thracy viu a França des de l’any 1966. Políglota i gran erudit, es consagra totalment a la poesia i la traducció. Fa versions al francès d’autors d’arreu del món: anglesos, espanyols, búlgars, russos, àrabs, italians, brasilers, albanesos... És membre del PEN Club francès, de la Société des gens de Lettres de France, de l’Acadèmia Búlgara de Ciències i Arts, de l’Acadèmia Brasilera de Lletres, de l’Acadèmia Europea de Ciències i Arts i del moviment internacional Poetas del Mundo (n’és vicepresident). Ha estat guardonat amb nombrosos premis nacionals i internacionals. Autor d’uns quaranta reculls de poesia en francès, ha publicat també monografies en búlgar, rus i francès. Dedicà la seva tesi doctoral a Verlaine. Ha estat llorejat per l’Acadèmia Francesa. L’any 2010 fou investit dues vegades Doctor honoris causa, una per la Universitat Estatal «Sants Ciril i Metodi» de Veliko Tarnovo (Bulgària) i una altra per l’Acadèmia Brasilera de Lletres.  Li ha estat concedida la més alta distinció de l’Estat búlgar: l’orde Stara Planina. La seva poesia està traduïda a una trentena de llengües.

Né à Haskovo (Bulgarie) le 3 janvier 1940, Athanase Vantchev de Thracy vit en France depuis 1966. Polyglotte et grand érudit, il se consacre totalement à la poésie et à la traduction. Il met en français des auteurs du monde entier : anglais, espagnols, bulgares, russes, arabes, italiens, brésiliens, albanais, etc.  Il est membre du PEN Club français, de la Société des gens de Lettres de France, de  l’Académie bulgare des Sciences et des Arts, de l’Académie brésilienne des Lettres, de l’Académie européenne des Sciences et des Arts, du mouvement international Poetas del Mundo dont il est le vice-président. Il a été honoré de plusieurs prix nationaux et internationaux. Auteur de plus de quarante recueils de poésies il a publié aussi des monographies en bulgare, en russe et en français. Il a consacré sa thèse de doctorat à Verlaine. Athanase est lauréat de l’Académie française. En 2010, il devient deux fois Docteur honoris causa, une fois de l’Université d’État « Saints Cyrille et Méthode » de Veliko Tarnovo (Bulgarie), une deuxième fois de l’Académie brésilienne des Lettres. Il obtient la plus haute distinction de l’État bulgare : l’ordre Stara Planina. Sa poésie est traduite dans un trentaine de langues. 

Nacido en Jaskovo (Bulgaria) el 3 de enero de 1940, Athanase Vantchev de Thracy vive en Francia desde 1966. Políglota y gran erudito, se consagra totalmente a la poesía y la traducción. Vierte al francés a autores de todo el mundo: ingleses, españoles, búlgaros, rusos, árabes, italianos, brasileños, albaneses… Es miembro del PEN Club francés, de la Société des gens de Lettres de France, de la Academia Búlgara de Ciencias y Artes, de la Academia Brasileña de Artes, de la Academia Europea de Ciencias y Artes, y del movimiento internacional Poetas del Mundo (es su vicepresidente). Ha sido galardonado con numerosos premios nacionales e internacionales. Autor de unos cuarenta poemarios en francés, ha publicado también monografías en búlgaro, ruso y francés. Dedicó su tesis doctoral a Verlaine. Laureado por la Academia Francesa, en 2010 fue investido en dos ocasiones Doctor honoris causa, una por la Universidad Estatal «Santos Cirilo y Metodio» de Veliko Tarnovo (Bulgaria) y otra por la Academia Brasileña de Letras. Le ha sido concedida la más alta distinción del Estado búlgaro: la orden Stara Planina. Su poesía está traducida a una treintena de lenguas.
 
© de los poemas: Athanase Vantchev de Thracy.
© de la traducción: Albert Lázaro Tinaut.