28. Laura Dalmau


Les arrels dels records / Le radici dei ricordi

Versions a l'italià de Pietro U. Dini
Versioni in italiano di Pietro U. Dini

Nascuda al Masnou l’any 1970, Laura Dalmau viu a Barcelona i és estudiant de Grau de Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat Oberta de Catalunya. Des del 2010 coordina el fòrum del "Club de Poesia" de la UOC. 
L’any 2010 va publicar el llibre Solsticis en minúscula, amb il·lustracions d'Ignasi Blanch, obra que l'any anterior havia quedat finalista del Premi de Poesia Joan Llacuna d'Igualada. Els seus poemes han estat inclosos en els reculls col·lectius Erotisme som tu i jo (2007), La Catosfera Literària (2008), Volen versos (2009), Tensant el vers (2011), Els fulls de l’escriptori (2011), Vint dones poetes (2012) i Donzelles de l’any 2000 (2013), i han aparegut en diaris, revistes i blocs
Ha rebut, entre d'altres, els premis literaris Margarita Wirsing Bordas (2007), XXXII Jocs Florals de les Corts (2008), Grau Miró de Tanka (2008) i Rafael Safari de l'Alguer (2009).
Edita la pàgina web És l’hora d’hissar els somnis i està implicada en la promoció i difusió de la poesia. Participa regularment en recitals poètics.

Nacida en El Masnou en 1970, Laura Dalmau vive en Barcelona y es estudiante de Grado de Lengua y Literatura Catalanas en la Universitat Oberta de Catalunya. Desde 2010 coordina el foro del "Club de Poesia" de la UOC. En 2010 publicó el libro Solsticis en minúsculacon ilustraciones de Ignasi Blanch, obra que el año anterior había quedado finalista del Premio de Poesía Joan Llacuna de Igualada. y sus poemas han sido incluidos en las obras colectivas Erotisme som tu i jo (2007), La Catosfera Literària (2008), Volen versos (2009), Tensant el vers (2011), Els fulls de l’escriptori (2011), Vint dones poetes (2012) i Donzelles de l’any 2000 (2013), y han aparecido en diarios, revistas y blocs
Ha obtenido, entre otros, los premios literarios Margarita Wirsing Bordas (2007), XXXII Jocs Florals de les Corts (2008), Grau Miró de Tanka (2008) y Rafael Safari de l'Alguer (2009).
Edita la página web És l’hora d’hissar els somnis y está implicada en la promoción y difusión de la poesía. Participa regularmente en recitales poéticos.

© de los poemas: Laura Dalmau
© de la traducción: Pietro U. Dini